Герб України
ІГТМ НАН УКРАЇНИ
ІГТМ НАН УКРАЇНИ м. Дніпро
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
імені М.С. ПОЛЯКОВА
Русская версияРусский Українська версіяУкраїнська
Микроманометр МДР-6

Призначення мікроманометра МДР-6

Мікроманометр диференційний рудничний МДР-6 спеціально призначений для точних вимірювань різниці тиску (падінь, перепадів, депресій) на локальних і протяжних об'єктах, а також для вимірювань відносної вологості і температури повітря в шахтах і рудниках всіх категорій вибухонебезпечності по газу і (або) пилу.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ застосовувати в комплекті з анемометром переносним рудниковим АПР-2 для проведення повітряно депресійних зйомок шахтних вентиляційних систем, систем дегазації, для вимірювань аеродинамічних параметрів руху повітряного потоку на вентиляційних об'єктах - гірничі виробки, повітропроводи, вентиляційні установки, перемички, інші, для визначень їх аеродинамічних опорів, для контролю систем вентиляції робочих зон підприємств, тунелів метрополітенів, для укомплектування лабораторій з охорони праці, що виконують контроль депресії вентиляційних установок або природної вентиляції, а також для вимірювань перепадів тисків, температури і відносної вологості на об'єктах різних промислових підприємств, атомній енергетиці, теплоелектростанціях та інше.

Основні технічні характеристики МДР-6

Мікроманометр диференційний рудничний МДР-6 відповідає вимогам ТУ У10.1-05411357-014:2018.

Мікроманометр випускається у виконанні з рівнем вибухозахисту РО, Іа за ГОСТ 12.2.020-76, що за європейськими нормами ЕN 50014/50020 відповідає рівню самозахисту Ех iа ITI. Ступінь захисту корпусу IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЕК529-89).

Діапазони показань:
– диференціального тиску, Па 0 – 6060
– температури, °С від мінус 40 до 120
– відносної вологості, % 0 – 100

Ціна одиниці молодшого розряду
– диференціального тиску, Па 1
– температури, °С 0,1
– відносної вологості, % 0,1

Підсумовування результатів вимірювань тисків,
які в сумі до 10 кПа, не більше
20
Діапазони вимірювань:
– диференціального тиску, Па 0000 - 6000
– температури, °С 0 - 60
– відносної вологості,% 10 - 90

Межі абсолютної похибки, не більше:
диференціального тиску, Па ±(2 + 0,002dР),
де dР - виміряний перепад тисків

температури, °С ±(0,5 + 0,03|t-25|),
де t - виміряна температура середовища

відносної вологості,%
– в діапазоні 20 - 80, ±5
– в діапазонах від 10 до 20 і понад 80 до 90 ±6

Тривалість одного вимірювання
– диференціального тиску, з від 25 до 30
– температури, максимум, з 120
– відносної вологості, не більше, с 60
Струм при напрузі живлення 5 В в режимах:
– диференціального тиску, мА, не більше 20
– температури, мА, не більше 2,0
– відносної вологості, мА, не більше 2,0

Джерело вибухобезпечного живлення чотири гальванічні елементи типу А316 (АА, LR6) з параметрами, не більше:
Iкз=10 А, Uxx=6,0 В

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ у вибухонебезпечних зонах застосовувати елементи живлення з написом: "АLKALINE" та інші, в яких перевищуються значення Iкз=10 А, Uxx=6,0 В.

Відомо, що струм короткого замикання деяких лужних гальванічних елементів перевищує Iкз=10 А, тому РЕКОМЕНДУЄМО застосовувати сольові гальванічні елементи, параметри яких свідомо нижче зазначених.
– Загальна кількість вимірювань без заміни вибухобезпечних елементів живлення, не менше 7000
Габаритні розміри, мм, не більше 310х70х55
– з висунутої штангою, мм, не більше 500х70х55
Маса микроманометра з джерелом живлення, кг, не більше 0,6

Свідоцтва про калібрування МДР-6

Свідоцтва про калібрування МДР-6 #2 Свідоцтва про калібрування МДР-6 #6

Висока точність микроманометра МДР-6 підтверджується метрологічними випробуваннями його характеристик. Зверніть увагу на фактичну похибку параметрів повітря, що вимірюються першими серійними мікроманометрами МДР-6, зав. № 02 та зав. № 05.

Переваги МДР-6

  • високоточний мікроманоментр спеціально призначений для роботи в умовах з ненормованим вмістом пилу, вологи, газу, нечутливий до зміни абсолютного (атмосферного) тиску в шахті;
  • висока точність вимірювань забезпечується на рівні робочих еталонів, яка досягається в шахтних умовах за рахунок реалізації унікальних технічних рішень, захищених патентами України;
  • реалізований алгоритм високоточної індивідуального градуювання диференціальних датчиків, що дозволяє визначати перепад тисків в широкому діапазоні вимірювань;
  • для зручності користувачів МДР-6 автоматично реєструються результати падінь тиску повітря на локальних об'єктах (наприклад, перемичках), а також оснащений функцією підсумовування окремих вимірів (до 20 вимірів), що дозволяє оперативно отримувати перепади тисків на протяжних вентиляційних об'єктах;
  • вибухобезпечний, має Дозвіл Держпраці на застосування в потенційно вибухонебезпечних зонах;
  • укомплектований автономним джерелом живлення, що забезпечує ресурс роботи НЕ менше 7000 вимірювань без заміни елементів живлення;
  • багатофункціональний прилад, вимірює також температуру і відносну вологість навколишнього повітря за допомогою виносного датчика, закріпленого на телескопічною штанзі. В неробочому положенні виносний датчик поміщається всередину корпусу;
  • інтуїтивно зрозумілий зручний алгоритм роботи, має всього дві кнопки управління;
  • комплект анемометра АПР-2 і микроманометра МДР-6 вперше дозволяє оперативно отримувати точні дані про фактичний розподіл повітря в вентиляційних мережах підприємств, а також визначати фактичні значення аеродинамічних опорів різних вентиляційних об'єктів;

Таким чином, вперше якісно і комплексно вирішується проблема побудови адекватної математичної моделі шахтної вентиляційної мережі (ШВС), в яку рекомендується вводити вихідні дані не приблизні, а фактичні. Достовірність даних, що вводяться забезпечується точністю результатів вимірювань параметрів руху потоків повітря (середньої швидкості, падінь тиску, температури і вологості). Необхідна точність вимірювань забезпечується приладами АПР-2 і МДР-6 і дотриманням методики вимірювань, для якої дуже важливо проводити виміри параметрів потоку повітря одночасно і оперативно. Аеродинамічні опору - основний показник якості вентиляційної мережі, який однозначно характеризують вентиляційні об'єкти. Згодом аеродинамічні опору змінюються не так швидко, як параметри повітряного потоку, за значеннями яких його обчислюють. Тому точні значення аеродинамічних опорів важливі для будь-якої вентиляційної програми, що моделює реальну ШВС.

Якісна модель ШВС необхідна для оптимізації системи провітрювання і отримання вагомої економії енергоресурсів на гірничому підприємстві. Ефективність провітрювання досягається за рахунок раціонального розподілу повітря по мережі, правильного вибору робочої точки на характеристиці силової установки, моделювання розподілу повітря в умовах як штатної, так і позаштатної ситуації (наприклад, аварія, реверс, перспективне провітрювання, тимчасові режими роботи, інше). Модель ШВС також допомагає оцінити поліпшення енергоефективності вентиляційних об'єктів в результаті виконаних заходів.

Дослідні зразки МДР-6 успішно пройшли промислові випробування в загонах воєнізованої гірничорятувальної служби і на підприємствах ПрАТ ДТЕК.Комплектність МДР-6:

Мікроманометр МДР-6 1
Елемент гальванічний типу А316 4
Футляр робочий 1
Керівництво по експлуатації А2.00.00.000 РЕ з відмітками про дати випуску і продажу 1
Полное руководство по эксплуатации микроманометра МДР-6 Завантажити повну версію оригінального Керівництва по експлуатації микроманометра МДР-6

Гарантійний термін експлуатації микроманометра МДР-6- 3 роки
Яндекс.Метрика ИГТМ НАН Украины, ГПall.biz Рейтинг@Mail.ru