Герб України
ІГТМ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
імені М.С. ПОЛЯКОВА
Русская версияРусский Українська версіяУкраїнська
Мікроманометр МДР-6

Призначення мікроманометра МДР-6

Мікроманометр диференційний рудничний МДР-6 спеціально призначений для точних вимірювань різниці тиску (падінь, перепадів, депресій) на локальних і протяжних об'єктах, а також для вимірювань відносної вологості і температури повітря в шахтах і рудниках всіх категорій вибухонебезпечності по газу і (або) пилу.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ застосовувати в комплекті з анемометром переносним рудниковим АПР-2 для проведення повітряно депресійних зйомок шахтних вентиляційних систем, систем дегазації, для вимірювань аеродинамічних параметрів руху повітряного потоку на вентиляційних об'єктах - гірничі виробки, повітропроводи, вентиляційні установки, перемички, інші, для визначень їх аеродинамічних опорів, для контролю систем вентиляції робочих зон підприємств, тунелів метрополітенів, для укомплектування лабораторій з охорони праці, що виконують контроль депресії вентиляційних установок або природної вентиляції, а також для вимірювань перепадів тисків, температури і відносної вологості на об'єктах різних промислових підприємств, атомній енергетиці, теплоелектростанціях та інше.

Основні технічні характеристики МДР-6

Мікроманометр диференційний рудничний МДР-6 відповідає вимогам ТУ У10.1-05411357-014:2018.

Мікроманометр випускається у виконанні з рівнем вибухозахисту РО, Іа за ГОСТ 12.2.020-76, що за європейськими нормами ЕN 50014/50020 відповідає рівню самозахисту Ех iа ITI. Ступінь захисту корпусу IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЕК529-89).

Діапазони показань:
– диференціального тиску, Па 0 – 6060
– температури, °С від мінус 40 до 120
– відносної вологості, % 0 – 100

Ціна одиниці молодшого розряду
– диференціального тиску, Па 1
– температури, °С 0,1
– відносної вологості, % 0,1

Підсумовування результатів вимірювань тисків,
які в сумі до 10 кПа, не більше
20
Діапазони вимірювань:
– диференціального тиску, Па 0000 - 6000
– температури, °С 0 - 60
– відносної вологості,% 10 - 90

Межі абсолютної похибки, не більше:
диференціального тиску, Па ±(2 + 0,002dР),
де dР - виміряний перепад тисків

температури, °С ±(0,5 + 0,03|t-25|),
де t - виміряна температура середовища

відносної вологості,%
– в діапазоні 20 - 80, ±5
– в діапазонах від 10 до 20 і понад 80 до 90 ±6

Тривалість одного вимірювання
– диференціального тиску, с від 25 до 30
– температури, максимум, с 120
– відносної вологості, не більше, с 60
Струм при напрузі живлення 5 В в режимах:
– диференціального тиску, мА, не більше 20
– температури, мА, не більше 2,0
– відносної вологості, мА, не більше 2,0

Джерело вибухобезпечного живлення чотири гальванічні елементи типу А316 (АА, LR6) з параметрами, не більше:
Iкз=10 А, Uxx=6,0 В

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ у вибухонебезпечних зонах застосовувати елементи живлення з написом: "АLKALINE" та інші, в яких перевищуються значення Iкз=10 А, Uxx=6,0 В.

Відомо, що струм короткого замикання деяких лужних гальванічних елементів перевищує Iкз=10 А, тому РЕКОМЕНДУЄМО застосовувати сольові гальванічні елементи, параметри яких свідомо нижче зазначених.
– Загальна кількість вимірювань без заміни вибухобезпечних елементів живлення, не менше 7000
Габаритні розміри, мм, не більше 310х70х55
– з висунутої штангою, мм, не більше 500х70х55
Маса микроманометра з джерелом живлення, кг, не більше 0,6

Свідоцтва про калібрування МДР-6

Свідоцтва про калібрування МДР-6 #2 Свідоцтва про калібрування МДР-6 #6

Висока точність микроманометра МДР-6 підтверджується метрологічними випробуваннями його характеристик. Зверніть увагу на фактичну похибку параметрів повітря, що вимірюються першими серійними мікроманометрами МДР-6, зав. № 02 та зав. № 05.

Основні особливості мікроманометра МДР-6

  • Вибухобезпечний, працює в умовах з ненормованим вмістом пилу, вологи та газу;
  • Висока точність вимірювань перепадів тиску, довготривала стабільність градуювальних характеристик;
  • Зручний, дозволяє безпосередньо вимірювати депресію як на локальному, так і на довгому вентиляційному об'єкті. Автоматично запам'ятовує та при необхідності підсумовує результати окремих вимірювань;
  • Забезпечує ресурс роботи не менше 7000 вимірів без зміни гальванічних елементів типу А316;
  • Інтуїтивно зрозумілий алгоритм роботи, має лише дві кнопки управління;
  • Багатофункціональний, крім диференціального тиску, вимірює температуру та відносну вологість навколишнього повітря за допомогою виносного датчика, закріпленого на телескопічній штанзі;
  • Повністю реалізує переваги високоточного методу проведення повітряно-депресійних зйомок у шахті за допомогою гнучких трубок. Метод не чутливий до зміни абсолютного тиску, його точність практично визначається точністю самого мікроманометра;
  • Спільно з анемометром АПР-2 дає змогу суттєво зменшити похибки визначення аеродинамічних опорів шахтної вентиляційної мережі (ШВС) за рахунок точних синхронних вимірювань параметрів потоку на вентиляційних об'єктах;
  • У комплекті з АПР-2 дозволяє підготувати точні вихідні дані для побудови адекватної якісної комп'ютерної моделі повітророзподілу ШВС, що загалом дозволяє оптимізувати схему повітророзподілу ШВС, знизити загазованість шахти, підвищити безпеку праці, знизити енерговитрати, тощо.

ДОВІДКА
«Провітрювання підземних виробок - одна з найбільш енергоємних операцій гірничого виробництва. Витрати на вентиляцію можуть досягати до 40 % - 50 % загальної енергії, що споживається гірським підприємством».

Комплектність МДР-6:

Мікроманометр МДР-6 1
Елемент гальванічний типу А316 4
Футляр робочий 1
Настанова з експлуатації А2.00.00.000 НЕ з відмітками про дати випуску і продажу 1
Повне керівництво з експлуатації мікроманометра МДР-6 Завантажити повну версію оригінального Керівництва з експлуатації микроманометра МДР-6

Гарантійний термін експлуатації микроманометра МДР-6 - 3 роки

ИГТМ НАН Украины, ГПall.biz