Герб України
ІГТМ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
імені М.С. ПОЛЯКОВА
Русская версияРусский Українська версіяУкраїнська
Анемометр АПР-2

Увага, підробка

Увага!

З 2012 року на ринку України стали з'являтися підробки, які використовують в назві приладу абревіатуру "Анемометр АПР-2". Автором цієї назви є розробник і виробник оригінального анемометру АПР-2 підприємство ІГТМ НАН України, яке зареєстровано у єдиному реєстрі підприємств України за номером ОКПО 05411357. У 2000 році ІГТМ НАН України зареєстрував розроблений ним прилад під назвою "Анемометр АПР-2" в єдиному реєстрі засобів вимірювальної техніки України за номером У1285-00. ІГТМ НАН України ідентифікується в реєстрі ЗВТ як єдиний законний виробник анемометра АПР-2, який випускає його за власними технічними умовами ТУ У10.1-05411357-001-2001.

ІГТМ НАН України перевірив характеристики підробок, в яких праворуч від назви приладу "Анемометр АПР-2" виробники підробок додають різні літери типу А, М, К та інші з метою заплутати користувачів. Підробки відрізняються від оригіналу тим, що не пройшли промислових випробувань, мають істотно гірший поріг чутливості крильчатки, практично відразу після продажу підробки не відповідають заявленому діапазону вимірювань на початку їх характеристики, незручні й ненадійні в експлуатації, не визначають середньозважену швидкість вимірювань, штанги у них бовтаються і не фіксуються, їх первинні перетворювачі не взаємозамінні, корпуси крильчаток пластмасові та неміцні, вони не витримують механічних навантажень і граничних значень швидкості потоку в 50 м/с. У підробки з індексом А струм споживання завищений в 25 разів, а з індексом М виявлено заборонене додаткове джерело живлення. Якщо підробки укомплектувати дозволеними елементами живлення, то вони або відразу не працездатні, або їх тривалість безперервної роботи зменшується в десятки разів. Тому виробники підробок свавільно комплектують їх забороненими елементами живлення типу "Аlkaline", які здатні видавати струм у десятки раз більше значень, встановлених МакНДІ. На вимогу МакНДІ, дозволені до укомплектування елементи живлення не повинні перевищувати значень струму короткого замикання Iкз і напруги холостого ходу Uхх, які виробники зобов'язані вказувати на кожній інформаційній табличці, інакше їх прилади небезпечні у вибухонебезпечних зонах. Користувачі зобов'язані звертати увагу на вимоги безпеки під час експлуатації приладів!

Висновок

Підробки виробляють з метою продажу, вони не придатні для експлуатації в шахтних умовах й вибухонебезпечні.

Докладніше у документах:

- щодо порушення авторських прав розробників та виробників анемометру АПР-2 громадянином В. М. Кустріним - директором ТОВ "Підприємство Алеко", м. Запоріжжя; (докладніше)

Патент Кустрін нема новізни

За результатами експертизи, проведеної ДП Українським інститутом інтелектуальної власності, патент України №93761 на корисну модель "Анемометр", поданий 22.05.2014 заявником В.М. Кустріним і опублікований 10.10.2014, визнали не патентноздатним через відсутність новизни.

- лист Держгірпромнагляду України про заборону експлуатації підробок під назвою "Анемометр АПР-2"; (докладніше)

Підробка АПР-2

Лист про заборону службою Держгірпромнагляду України до експлуатації на вугільних шахтах так званих анемометрів під назвою "Анемометр АПР-2", виготовлених ТОВ "Підприємство Алеко"

- фальсифікація підпису і клейма державного повірника підприємством ТОВ "Підприємство Алеко"; (докладніше)

- акти дефектації підробок, виготовлених та поширених ТОВ "Підприємство Алеко" під назвою "Анемометр АПР-2"; (докладніше)

Підробка АПР-2

Акт дефектації підробок "Анемометра АПР-2" №№2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2038, 2039, виготовлених 25.10.2011 г. ТОВ "Підприємство Алеко" і спрямованих Споживачем "ЛВ ВГРЗ"в ІГТМ НАН України для проведення технічного обслуговування та Державної повірки.

Керівництво з експлуатації підроблених анемометрів №№2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2038, 2039 Завантажити фрагменти "Керівництв з експлуатації" на виготовлені ТОВ "Підприємство Алеко" фальсифікати "Анемометра АПР-2" зав. №№2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2038, 2039
Підробка АПР-2

Акт дефектації підробки "Анемометра АПР-2" №2021, випущеної ТОВ "Підприємство Алеко" і спрямованої Споживачем "10ВГРЗ" в ІГТМ НАН України для проведення технічного обслуговування та Державної повірки.

Керівництво з експлуатації підробленого анемометра №2021 Завантажити фрагмент "Керівництва з експлуатації" на виготовленний ТОВ "Підприємство Алеко" фальсифікат "Анемометра АПР-2" зав. №2021
Керівництво з експлуатації підробленого анемометра №2024 Завантажити "Керівництво з експлуатації" на виготовленний ТОВ "Підприємство Алеко" фальсифікат "Анемометра АПР-2" зав. №2024
Підробка АПР-2

Акт дефектації підробки "Анемометра АПР-2" №2036, випущеної ТОВ "Підприємство Алеко" і спрямованої Споживачем "2ВГРЗ" в ІГТМ НАН України для проведення технічного обслуговування та Державної повірки.

Керівництво з експлуатації підробленого анемометра №2036 Завантажити фрагмент "Керівництва з експлуатації" на виготовленний ТОВ "Підприємство Алеко" фальсифікат "Анемометра АПР-2" зав. №2036
Підробка АПР-2

Акт дефектації підробки "Анемометра АПР-2" №2023, випущеної ТОВ "Підприємство Алеко" і спрямованої Споживачем "10ВГРЗ" в ІГТМ НАН України для проведення технічного обслуговування та Державної повірки.

Керівництво з експлуатації підробленого анемометра №2023 Завантажити фрагмент "Керівництва з експлуатації" на виготовленний ТОВ "Підприємство Алеко" фальсифікат "Анемометра АПР-2" зав. №2023

- факти неправомірної переробки анемометрів АПР-2, випущених ІГТМ НАН України, до стану підробок, зроблених ТОВ "Підприємство Алеко" під час некваліфікованого технічного обслуговування. (подробнее)

Свавільна переробка АПР-2

акти дефектації анемометрів АПР-2 (зав. №513, 1078), в яких у результаті некваліфікованого технічного обслуговування ТОВ "Підприємство Алеко" були свавільно замінені електронні плати і первинні перетворювачі на їх підробки, що не відповідає нормативній документації законного виробника.

Свавільна переробка АПР-2

акт дефектації, в якому наведено численні факти фальсифікації підприємством "Алеко" товарних знаків, що ідентифікують законного виробника анемометра АПР-2.

Маркування на табличках і в супровідних документах всіх анемометрів АПР-2 повинні вказувати на їх єдиного законного і фактичного виробника - це ІГТМ НАН України.

ИГТМ НАН Украины, ГПall.biz