Герб України
ІГТМ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
імені М.С. ПОЛЯКОВА
Русская версияРусский Українська версіяУкраїнська

Державні документи, що дозволяють виготовлення, випуск і застосування вибухозахищеного анемометра АПР-2

Сертифікат затвердження типу засобів 2014р. Анемометр АПР-2

Нова прогресивна модель підтверджена Сертифікатом затвердження типу засобів вимірювальної техніки №UA-MI/1-871-2014, який засвідчує, що Анемометр переносний рудниковий АПР-2 виготовляється за ТУ У 10.1-05411357-001-2001 (зі Змінами №3 від 09.10. 2013р.), зареєстрований під номером У1285-13 в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, а його виробником є Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Сертифікат затвердження типу засобів 2000г.

Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки №UA-MI/1-871-2000 засвідчує, що Анемометр переносний рудниковий АПР-2 виготовляється за ТУ У 10.1-05411357-001-2001, зареєстрований під номером У1285-00 в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, а його виробником є Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки

Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу №UA-MI/2-4662-2014, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України єдиному виробнику Інституту геотехнічної механіки НАН України, засвідчує відповідність виробленого ним серійного анемометра АПР-2 зареєстрованому в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки типом під номером У1285-13, а також вимогам ГОСТ 22782.5-78 і ТУ У 10.1-05411357-001-2001

Дозвіл Держгірпромнагляду України

Дозвіл Держгірпромнагляду (Госгорпромнадзор) України №22.11.30, виданий Інституту геотехнічної механіки НАН України, на право експлуатації (застосування) виробленого ним по ТУ У10.1-05411357-001-2001 анемометра переносного рудникового АПР-2 на шахтах України, в тому числі небезпечних по газу і (або) пилу, без обмеження терміну дії.

Висновок експертизи

Позитивний Висновок експертизи №14.-02.-17.-2423.11 спеціалізованого Експертно-технічного Донецького Центру Держгірпромнагляду України, виданий виробнику - Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Підстави для видачі дозвільних документів

  1. Патент на промисловий зразок та авторські свідоцтва на вузли анемометра АПР-2.
  2. Право власності ІГТМ НАН України на розробку, виконану за бюджетні гроші, володіння оригіналами конструкторсько-технічної документації, повним комплектом робочих креслень і Технічними умовами ТУ У 10.1-05411357-001-2001 з усіма внесеними до них змінами, а також розробленими до них експлуатаційними документами.
  3. Сертифікат МакНДІ №01С.45М і Сертифікат відповідності МакНДІ №UA1.068.0129529-10, видані ІГТМ НАН України на серійне виробництво анемометра АПР-2 з рівнем і видом вибухозахисту РВ та Іа.
  4. Наявність у ІГТМ НАН України атестованого Держстандартом виробничої дільниці, робочих еталонів, випробувального обладнання та умов, необхідних для проведення приймально-здавальних випробувань вимірювальної техніки та їх повірки (градуювання) під час випуску з виробництва.
  5. Позитивні результати періодичних Державних контрольних випробувань серійного анемометра АПР-2, які ІГТМ НАН України, як виробник, для виконання норм Закону України "Про метрологію" і ДСТУ3400: 2006 "Державні випробування засобів вимірювальної техніки" зобов'язаний проводити кожні три роки.
Лист від ДП Укрметртестстандарт

Лист від Державного Підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт"), який підтверджує, що анемометр переносний рудниковий АПР-2 занесений до Державного реєстру за номером У1285-00 і може виготовлятися лише Інститутом геотехнічної механіки НАНУ, м. Дніпро, а також відповідає обов'язковим вимогам і затвердженому типу.
Посилання до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України, в якому вказується підприємство виробник анемометра АПР-2:
www.ukrcsm.kiev.ua
Примітка - необхідно завантажити файл та в полі "Умовне позначення ЗВТ" слід використавши фільтр вибрати абревіатуру: АПР-2

Анемометр АПР-2. Технічні умови. зміна №3

Анемометр переносний рудниковий. Технічні умови. Зміна №3 від 09.10.2013г., викликана черговою модифікацією анемометра з поліпшеними нормованими метрологічними характеристиками і новою функцією визначення кількості повітря в гірничих виробках.

Анемометр АПР-2. Технічні умови. Зміна №2

Анемометр переносний рудниковий. Технічні умови. Зміна №2 від 10.02.2012г., якими актуалізовано відповідність діючим стандартам.

ИГТМ НАН Украины, ГПall.biz